Prohlášení o ochraně osobních údajů

Není-li uvedeno jinak, poskytnutí Vašich osobních údajů není požadováno zákonem ani smluvně, ani není nutné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni poskytovat data. Neposkytnutí prostředků nemá žádné důsledky. Platí to pouze tehdy, pokud v dalších operacích zpracování nejsou provedena žádná další zadání. “Osobními údaji” se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

 

Server-Logfiles

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste zadali údaje o Vaší osobě. Pokaždé, když vstupujete na naše webové stránky, jsou údaje o využití přenášeny prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče a uloženy v datech protokolu (Server-Logfiles). Tato uložená data zahrnují např. název zobrazené stránky, datum a čas zobrazení, objem přenesených dat a poskytovatele. Tyto údaje jsou používány výhradně pro zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a pro zlepšení naší nabídky. Přiřazení těchto údajů konkrétní osobě není možné.

 

Sběr a zpracování pomocí kontaktního formuláře

Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme Vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste poskytli. Zpracování dat slouží k přijetí kontaktu. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním přenášených dat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. a) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů
2016/679 z 27.4.2016 (dále jen GDPR).
Souhlas můžete kdykoli zrušit tím, že jej odvoláte zasláním sdělení k našim rukám, aniž by došlo k ovlivnění práva na zpracování údajů až do přijetí odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze k vyřízení Vaší žádosti. Vaše údaje budou poté smazány, pokud nebudete souhlasit s dalším zpracováním a používáním.

 

Využití e-mailové adres pro zasílání direktmailingů

Používáme Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme získali v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb, pro zasílání reklamy na vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste od nás již získali, pokud jste toto výslovně neodmítli. Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnutí e-mailové adresy. Neuvedení e-mailové adresy znamená, že nelze uzavřít žádnou smlouvu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. f) GDPR o oprávněném zájmu na oslovování přímou reklamou. Použití své e-mailové adresy můžete kdykoli zrušit tím, že nás o to požádáte. Kontaktní údaje pro zrušení využívání Vaší e-mailové adresy naleznete v popisu. V nabídkovém e-mailu můžete ke zrušení použít také speciální odkaz. Nevznikají zde žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.

 

Cookies

Naše internetové stránky využívají na několika místech takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. Když uživatel navštíví web, soubor cookie může být uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opětovném otevření webu. Cookies nám slouží k tomu, aby naše nabídka byla pro Vás přehlednější, efektivnější a bezpečnější. Cookies dále umožňují našim systémům rozpoznat Váš prohlížeč a nabídnout Vám služby. Některé služby na našich stránkách Vám bez použití Cookies nemohou být nabídnuty. Pro tyto služby je nezbytné, aby byl Váš prohlížeč rozpoznán i při změně prohlížené stránky.

Na naší webové stránce používáme soubory cookie navíc k tomu, abychom mohli provádět analýzu chování návštěvníků našich stránek.

Dále používáme soubory cookie za účelem následného oslovení návštěvníků našich stránek na jiných webových stránkách s cílenou reklamou korespondující s tím, o co se zajímají.

Zpracování se provádí na základě čl. 6 (1) písm. f) GDPR o oprávněném zájmu na oslovování přímou reklamou k výše uvedenému účelu.

Údaje shromážděné tímto způsobem budou technickými prostředky pseudonymizovány. Přiřazení dat k Vaší osobě proto již není možné. Údaje nebudou uloženy společně s dalšími osobními údaji. Na základě svých vlastních důvodů máte právo kdykoli zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR odmítnout. Cookies jsou uloženy ve Vašem počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Vybráním vhodných technických nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu dat v nich obsažených. Už uložené soubory cookie lze kdykoli smazat. Poukazujeme však na to, že nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Následující odkazy vám řeknou, jak spravovat (a zakazovat) soubory cookie v hlavních prohlížečích:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Využití komponent Vimeo

Na našich stránkách používáme komponenty dodavatele Vimeo. Vimeo je služba společnosti Vimeo LCC, 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která obsahuje takovou komponentu, tato součást způsobí, že prohlížeč, který používáte, stáhne odpovídající zobrazení komponenty z Vimeo. Pokud se pohybujete na našich webových stránkách a zároveň jste přihlášeni na Vimeo, Vimeo rozpozná podle údajů shromážděných informací komponenty, jaké konkrétní stránky si prohlížíte a přiřadí tuto informaci do Vašeho osobního účtu na Vimeo. Pokud například kliknete na tlačítko „Play“ nebo přidáte komentář, budou tyto informace přeneseny na Váš uživatelský účet Vimeo a v něm i uloženy. Navíc bude na Vimeo předána informace, že jste navštívili naše stránky. To se děje bez ohledu na to, zda kliknete na komponenty/komentáře nebo ne.

Chcete-li zastavit tento přenos a ukládání údajů o Vás a Vašem chování na našich stránkách na Vimeo, musíte se před návštěvou našich stránek z Vašeho uživatelského účtu na Vimeo odhlásit. Ochrana osobních údajů na Vimeo uvádí detailnější informace o této problematice, především o shromažďování a využívání údajů ze strany Vimeo https://vimeo.com/privacy

 

Využití GoogleMaps

Na našich webových stránkách využíváme funkci vkládání map Google Maps společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, “Google”). Tato funkce umožňuje zobrazení geografických informací a interaktivních map. Google taktéž shromažďuje, zpracovává a používá data návštěvníků stránek, na kterých jsou integrovány mapy GoogleMaps. Více informací o sběru a využívání údajů ze strany společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://www.google.com/privacypolicy.html privacypolicy.html. Zde můžete také změnit nastavení v centru ochrany osobních údajů, abyste mohli spravovat a chránit data zpracovávaná společností Google. Pokud bude nutné, Vaše data budou také předána do USA. Pro přenos dat do USA platí Rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti Na základě svých vlastních důvodů máte právo kdykoli zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR odmítnout. Chcete-li to provést, je nutné v prohlížeči vypnout aplikaci JavaScript. Poukazujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky, například interaktivní zobrazení mapy.

 

Doba uchovávání dat

Po kompletním naplnění smlouvy jsou údaje zprvu uloženy po dobu trvání záruční lhůty, poté se přihlédne k zákonným, zejména daňovým a obchodním lhůtám uchovávání údajů a teprve po uplynutí této lhůty jsou údaje vymazány. To vše se děje, pokud jste již předem neodmítli další zpracování Vašich dat.

 

Práva zúčastněných osob

Pokud jsou splněny právní předpoklady, máte nárok na následující práva podle článků 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, zrušení, omezení zpracování, přenositelnost dat.
Kromě toho podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte nárok odmítnout zpracování Vašich údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a odmítnout zpracování za účelem využití pro přímou reklamu.

 

Kdykoli nás můžete kontaktovat. Kontaktní údaje naleznete v našem Impressum

 

Právo podat opravný prostředek k orgánu dohledu

Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není legální.

 

Poslední aktualizace: 25.04.2018