Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο μέτρο που δεν παρέχεται κάποια άλλη πληροφορία, η χορήγηση των προσωπικών δεδομένων σας δεν προβλέπεται ούτε βάσει νόμου ούτε βάσει συμβολαίου, ούτε απαιτείται για τη σύναψη συμφωνίας. Δεν υποχρεούστε να διαθέσετε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η μη διάθεσή τους δεν επιφέρει συνέπειες. Αυτό ισχύει μόνο στο μέτρο που στις ακόλουθες διαδικασίες επεξεργασίας δε δίνεται κάποια διαφορετική πληροφορία. Ως “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” λογίζονται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα.

 

Server-Logfiles

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να δώσετε πληροφορίες για το άτομό σας. Σε κάθε πρόσβαση στον ιστότοπό μας διαβιβάζονται μέσω του φυλλομετρητή (browser) σας δεδομένα χρήσης και αποθηκεύονται σε αρχεία πρωτοκόλλου (server-logfiles). Σε αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα ανήκουν, π.χ. το όνομα της αναζητηθείσας σελίδας, η ημερομηνία και η ώρα της αναζήτησης, η μεταβιβασθείσα ποσότητα δεδομένων, καθώς και ο αιτών πάροχος. Τα συγκεκριμένα δεδομένα εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπού μας και εξασφαλίζουν τη βέλτιστη παρουσίαση των προσφορών μας. Η αντιστοίχηση αυτών των δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο άτομο δεν είναι δυνατή.

 

Συγκέντρωση και Επεξεργασία Στοιχείων κατά τη Συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας συγκεντρώνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση, κείμενο μηνύματος), μόνο στην έκταση στην οποία μας επιτρέπετε να τεθούν στη διάθεσή μας. Η επεξεργασία των δεδομένων αποσκοπεί στην επίτευξη επικοινωνίας. Με την αποστολή του μηνύματός σας συναινείτε στην επεξεργασία των διαβιβαζομένων δεδομένων. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τη συναίνεσή σας.

Μπορείτε να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας, γνωστοποιώντας μας το αίτημά σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της προγενέστερης επεξεργασίας των στοιχείων σας, απορρέουσας από τη συγκατάθεσή σας προτού την αποσύρετε.
Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Εν συνεχεία, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, στο μέτρο που δεν έχετε συναινέσει στην περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους.

 

Χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την αποστολή άμεσης διαφήμισης

Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, την οποία έχουμε διατηρήσει στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή της παροχής κάποιας υπηρεσίας, για την ηλεκτρονική αποστολή διαφημίσεων δικών μας προϊόντων ή υπηρεσιών, ανάλογων με αυτά που έχετε αποκτήσει από εμάς, στο μέτρο που δεν έχετε εναντιωθεί σε μία τέτοια χρήση της διεύθυνσής σας. Η διάθεση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης απαιτείται για τη σύναψη συμφωνίας. Η μη χορήγησή της έχει ως συνέπεια την αδυναμία σύναψης συμφωνίας. Η επεξεργασία διενεργείται στη βάση του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και απορρέει εκ του έννομου συμφέροντος για απευθείας διαφήμιση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε σε αυτήν τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας, μέσω γνωστοποίησης σε εμάς. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την πραγματοποίηση της εναντίωσής σας θα τα βρείτε στα στοιχεία της εταιρείας μας. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε και τον σχετικό σύνδεσμο στο διαφημιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Γι’ αυτό δεν προκύπτουν επιπρόσθετα κόστη, εκτός από τα κόστη μεταβίβασης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις.

 

Cookies

UΟ ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον διαδικτυακό φυλλομετρητή (browser), ήτοι μέσω του browser, στο σύστημα του υπολογιστή ενός χρήστη. Όταν ένας χρήστης αναζητά μία ιστοσελίδα, τότε μπορεί ένα cookie να αποθηκευτεί στο λειτουργικό σύστημά του. Το συγκεκριμένο cookie περιέχει μία χαρακτηριστική ακολουθία σημείων, η οποία καθιστά δυνατή την σαφή ταυτοποίηση του browser με κάθε νέα αναζήτηση της ιστοσελίδας. Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να καταστήσουμε τις προσφορές μας αποτελεσματικότερες, ασφαλέστερες και πιο φιλικές προς τον χρήστη. Επιπλέον, τα cookies επιτρέπουν στο σύστημά μας να αναγνωρίζει τον browser σας ακόμα και μετά από αλλαγή σελίδας και ως εκ τούτου να σας παρέχει υπηρεσίες. Κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να παρασχεθούν χωρίς τη χρήση των cookies. Γι’ αυτόν τον σκοπό, πρέπει να μπορεί να αναγνωριστεί ο browser ακόμα και μετά την αλλαγή της σελίδας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας cookies, με σκοπό την ανάλυση της διαδικτυακής συμπεριφοράς των επισκεπτών μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies, προκειμένου να κατευθύνουμε τους επισκέπτες μας σε άλλες ιστοσελίδες με στοχευμένο διαφημιστικό περιεχόμενο άμεσου ενδιαφέροντος.

επεξεργασία διενεργείται στη βάση της παραγράφου § 15 (3) του TMG (Threat Management Gateaway), καθώς και του άρθρου 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και απορρέει εκ του έννομου συμφέροντος για τους άνωθι αναφερόμενους σκοπούς.

Τα συλλεχθέντα δεδομένα μέσω αυτού του τρόπου, ψευδωνυμοποιούνται για τεχνικούς προληπτικούς λόγους. Ως εκ τούτου, η αντιστοίχηση των δεδομένων στο άτομό σας δεν καθίσταται πλέον δυνατή. Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται μαζί με τα λοιπά προσωπικά δεδομένα σας.

Διατηρείτε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία στην οποία βασίζεται το άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Έτσι, διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο για τη χρήση των cookies. Μέσω της επιλογής των αντίστοιχων τεχνικών ρυθμίσεων στον browser σας μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies και τη διαβίβαση των συμπεριλαμβανομένων στοιχείων. Επιπλέον, τα αποθηκευμένα cookies μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγραφούν. Σας εφιστούμε, ωστόσο, την προσοχή, ότι ενδέχεται σε αυτήν την περίπτωση να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
Στους κάτωθι συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τους τρόπους ελέγχου (μεταξύ άλλων και απενεργοποίησης) των cookies στους σημαντικότερους browsers:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Χρήση Παραμέτρων της Vimeo

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε παραμέτρους της Vimeo. H Vimeo αποτελεί μια υπηρεσία της Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Σε κάθε αναζήτηση στην ιστοσελίδα μας, η οποία περιέχει μία τέτοια σχετική παράμετρο, υπάρχει μέριμνα, ώστε να ληφθεί από τον χρησιμοποιηθέντα browser η αντίστοιχη απεικόνιση των παραμέτρων της vimeo. Αν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της ιστοσελίδας μας είστε συνδεδεμένοι με τη Vimeo, η Vimeo αναγνωρίζει μέσω των συλλεχθεισών πληροφοριών περί των παραμέτρων ποια σελίδα έχετε επισκεφθεί συγκεκριμένα και αρχειοθετεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό σας λογαριασμό της Vimeo. Αν π.χ. πατήσετε στο κουμπί play ή υποβάλλετε σχόλια, οι συγκεκριμένες πληροφορίες διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρείτε στη Vimeo. Με αυτόν τον τρόπο, μεταβιβάζεται στη Vimeo η πληροφορία ότι έχετε επισκεφτεί το site μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα με το αν κλικάρετε πάνω στις παραμέτρους ή υποβάλλετε σχόλια.

Εάν θέλετε να αποδεσμευτείτε από τη μεταβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων σας και της διαδικτυακής συμπεριφοράς σας στην ιστοσελίδα μας στη Vimeo, πρέπει να αποσυνδεθείτε από τη Vimeo και μάλιστα πριν επισκεφθείτε τη σελίδα μας. Οι Οδηγίες για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τη Vimeo σας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, κυρίως για τη συγκέντρωση και τη χρήση των δεδομένων από τη Vimeo: https://vimeo.com/privacy

 

Χρήση των GoogleMaps

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τη λειτουργία για την ενσωμάτωση της χρήσης των χαρτών της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Η λειτουργία καθιστά δυνατή την οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών πληροφοριών και διαδραστικών χαρτών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, κατά την αναζήτηση σελίδων, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με χάρτες της GoogleMaps, συγκεντρώνονται, τίθενται υπό επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από τη Google τα στοιχεία των επισκεπτών. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκέντρωση και τη χρήση των δεδομένων από τη Google θα βρείτε στις Οδηγίες για τη Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Google στο: https://www.google.com/privacypolicy.html. Στον συγκεκριμένο σύνδεσμο, έχετε την επιπρόσθετη δυνατότητα να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις σας στο Κέντρο Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να μπορείτε να ελέγχετε και να προστατεύετε τα επεξεργασμένα δεδομένα σας από την Google.

Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται, εφόσον χρειαστεί, ακόμα και στις Η.Π.Α. Για τη μεταβίβαση των δεδομένων στις Η.Π.Α. ισχύει η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διατηρείτε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία στην οποία βασίζεται το άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας. Για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να κλείσετε την εφαρμογή JavaScript στον browser σας. Σας εφιστούμε, ωστόσο, την προσοχή, ότι ενδέχεται σε αυτήν την περίπτωση να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πλήρεις λειτουργίες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, όπως π.χ. τη διαδραστική προβολή χαρτών.

 

Διάρκεια της Αποθήκευσης

Σε περίπτωση πλήρους εκτέλεσης των όρων της συμφωνίας, τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου ορίζεται το περιθώριο για έκφραση αντιρρήσεων, κατόπιν τίθενται υπόψη νομικών προθεσμιών διαφύλαξης, και ιδιαίτερα των έννομων διατάξεων του φορολογικού και εμπορικού δικαίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας σβήνονται, στο μέτρο όπου δεν έχετε συμφωνήσει για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους.

 

Δικαιώματα των άμεσα ενδιαφερόμενων ατόμων

Με την υποβολή των νομικών προϋποθέσεων, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 15 έως 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): το δικαίωμα στην πληροφόρηση, στη διόρθωση, στη διαγραφή, στον περιορισμό της επεξεργασίας, στη μεταφορά των δεδομένων. Εκτός αυτού, διατηρείτε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) του ΓΚΠΔ της εναντίωσης σε πράξεις επεξεργασίας, οι οποίες στηρίζονται στο άρθρο 6 (1) του ΓΚΠΔ, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης διαφήμισης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας! Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στα στοιχεία της εταιρείας μας.

 

Δικαίωμα Προσφυγής στις Εποπτικές Αρχές

Διατηρείτε, στη βάση του άρθρου 77 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), το δικαίωμα της προσφυγής στις εποπτικές αρχές, στο μέτρο που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες έννομες διατάξεις.

 

Τελευταία ενημέρωση: 25.04.2018