Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 13, 14 ve 21. Maddelerine Göre Genel Veri Koruma Bilgileri

Sorumlu

Veri toplama ve işlemesinden VKF Renzel sorumludur.

 

Gönüllü Göstergeler

Temel olarak, yalnızca sözleşmeyi sonuçlandırmak için gereken verileri topluyoruz.

Belli verilerin göstergesi gönüllüdür. Bu verilerin sağlanmamasıyla ilgili olumsuz bir sonuç yoktur. Bununla birlikte, bireysel durumlarda tedarik sağlanmaması, sonraki iletişimi zorlaştırabilir veya geciktirebilir.

 

Sözleşmenin Yerine Getirilebilmesi için Veri İşleme

Sözleşme performansının amacına yönelik olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendine uygun olarak toplanan verileri işliyoruz. Buna müşteri hizmetleri de dahildir.

Gerekirse VKF Renzel firmasına ait kişisel veriler, Heinz Renzel Holding GmbH grubuna ve bu sözleşmenin yürütülmesinde yer alan ödeme için kredi kurumları, tedarikçiler, teslimat hizmetleri gibi şirketlere aktarılacaktır.

Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan veriler bizimle iş ortağında ana veriler olarak saklanır ve talep üzerine her zaman silinebilir. Sözleşmenin feshedilmesinden sonra talepler hala açık ise silinmesi gereken veriler toplanacaktır ve silinmeyecektir. Yasal saklama süreleri söz konusu olduğunda, ilgili veriler bu süreler boyunca arşivlenecektir.

 

Meşru Çıkarların Korunması için Veri İşleme

Münferit durumlarda, kişisel verilerinizi denetim veya uyum tedbirlerini gerçekleştirmek amacıyla işliyoruz. Bu nedenle kişisel verileriniz, bu süreçte şirket içi süreçleri optimize etmek amacıyla kısmen işlenir. Dış üçüncü tarafların kişisel bilgilerinize bu amaç için erişebilme olasılığı vardır.

Veri işleme, VKF Renzel içinde yürütülen süreçlerin ülke çapında yasallığını sağlamak için işleme faaliyetinde Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendi baz alınır.

 

Rızaya Bağlı Olarak Veri İşleme

Heinz Renzel Holding GmbH Group’un ürün ve hizmetleri hakkında telefonla veya e-posta ile bilgilendirilmek üzere ayrı bir onay verdiyseniz, ilgili işlem Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasına göre gerçekleştirilecektir. Onayınız, işlemin hukuka uygunluğunu etkilemeden herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onay iptal edilirse, uygun veri işlemeyi durdururuz.

 

Doğrudan Posta için Veri İşleme

Verilerinizi, özellikle reklamlarımızın E-Mail ile ve kısmen de posta yoluyla gönderilmesi için doğrudan reklamcılık amacıyla işliyoruz. Veri işleme, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1 fıkrasının f bendini ve yeni ürünler ve hizmetler hakkında sizi bilgilendirmeyi baz alır. Her müşterinin bu işleme itiraz etme hakkı vardır; bu işlem, doğrudan posta amacıyla işlemin sonlandırılmasına yol açar. Veriler yalnızca doğrudan posta için saklanırsa, itiraz sonrası silinir.

 

Veri Alıcısı

Verilerinizi yalnızca üçüncü taraflara aktarıyoruz (örneğin, ödeme işlemleri için kredi kurumlarına, ödenmemiş borçların uygulanması için avukatlara, seçilen baskı hizmeti sağlayıcıları, siparişinizin teslimatı için posta hizmeti sağlayıcılarına), bir veri koruma kanunu uyarınca iletim yetkilisi olduğu sürece (örneğin yukarıda belirtilen mevzuata göre).

Verileriniz, tarafımızdan, bizi sipariş işleme bağlamında verileri katı talimatlar altında işleme konusunda destekleyen harici bir hizmet sağlayıcısına (örneğin, BT servis sağlayıcıları, verileri yok eden veya arşivleyen şirketler, baskı hizmeti sağlayıcıları) iletilebilir.

Verilerinizi, sipariş işleme kapsamında yurt dışında hizmet sağlayıcılarına aktarırsak, veri aktarımının uygun sipariş işleme sözleşmelerinin yasallığına ve gerekli olduğu kadar AB standart Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 46. maddesinin 2. fıkrasının c bendine göre uygun bir şekilde aktarılacağını garanti ediyoruz.

Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satmayacağız veya pazarlamayacağız.

 

Doğrudan ilgili kişiden alınmamış verilerin idaresi

Yukarıdaki veri işleme ek olarak, doğrudan ilgili kişiden almadığımız iletişim verilerini de işliyoruz ve mevcut veri kayıtlarına ekleyebiliyoruz.

Bu, müteakip durumu içerir: (Kendi şirketinizin adını girin) çeşitli tedarikçilerden gelen kısmi kayıtları satın alır, bunları kendi sistemlerinde saklar ve sonra bunları yasal olarak kabul edilebilir bir tanıtım tutumu için kullanır. Bunlar kişisel veriler değil, sadece şirket adresleridir.

Ayrıca, bizden sipariş veren bir müşterinin, teslimat size yapılacağından dolayı adres bilgilerinizi ya da baskı işi bağlamında işlenecek diğer kişisel bilgileri belirtme olasılığı vardır. Siparişi işleyebilmek için bu verileri kullanıyoruz. Verilerinizin fatura alıcısı olarak temin edilmesi de mümkündür.

 

Veri koruma yetkilisinin iletişim bilgileri

VKF Renzel BV
Konrad Leitow
Im Geer 15, 46419 Isselburg
Tel. +49 (0) 2874 910 523
datenschutz@vkf-renzel.de

https://www.vkf-renzel.com.tr/content/gizlilik-politikasi/ – Adresinden ulaşabileceğiniz internet mağazamızda,bu genel gizlilik bildirimlerine ek olarak, özel gizlilik bildirimlerini içeren bir gizlilik politikası da bulabilirsiniz.

 

Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 21:

Veriler, F (Meşru Menfaatleri Korumak İçin Veri İşleme) 6. maddesinin 1. Paragrafına dayanır, belirli bir durumdan kaynaklanan nedenlerle işlemeye herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir durumda itirazınızdan sonra, verilerin mecburi işlenmesini gerektiren, veri konusundaki menfaatlere, haklara ve özgürlüklere ağır basan yasal sebepler olmadığı sürece, kişisel verileri işleyemeyeceğiz veya işlem, yasal iddiaların yürürlüğe konması, sürdürülmesi veya savunulması amacıyla gerçekleştirilecektir. İtirazınızı mümkünse şu adrese yönlendirin: pazarlama@vkf-renzel.com.tr

 

Doğrudan postaya itiraz etme hakkı başvurusu

Verilerinizi doğrudan posta amacıyla işliyoruz. Bu işleme itiraz etme hakkına sahipsiniz, bu doğrudan pazarlama amaçlı işlemlerin bitmesiyle sonuçlanır. İtirazınızı mümkün olduğu kadarıyla yönlendirin: pazarlama@vkf-renzel.com.tr

 

İlgili kişinin doğrudan postaya itiraz etme hakkını lütfen göz önünde bulundurunuz.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 17’de yer alan sebeplerden biri durumunda, örneğin izlenen amaçlar için veriye ihtiyaç kalmazsa, ilgili kişiler, kendileriyle ilgili kişisel verilerin sorumlusu hakkında bilgi alabilmenin yanı sıra yanlış verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkında bilgi edinme hakkına da sahiptir. Ayrıca, Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 18’de yer alan koşullardan biri ve Madde 20’deki veri taşınabilirliği hakkı söz konusu olduğunda işleme kısıtlama hakkı vardır.Veriler, F (Meşru Menfaatleri Korumak İçin Veri İşleme) 6. maddesinin 1. Paragrafına dayanır, kendi özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle işlemeye herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir durumda itirazınızdan sonra, verilerin mecburi işlenmesini gerektiren, veri konusundaki menfaatlere, haklara ve özgürlüklere ağır basan yasal sebepler olmadığı sürece, kişisel verileri işleyemeyeceğiz veya işlem, yasal iddiaların yürürlüğe konması, sürdürülmesi veya savunulması amacıyla gerçekleştirilecektir

 

Düzenleyici Otorite’ye temyizde bulunma hakkı

Her veri sahibi, kendisiyle ilgili verilerin işlenmesinin veri koruma hükümlerine aykırı olduğunu düşünürse, düzenleyici otoriteye şikâyette bulunma hakkına sahiptir. Özellikle, temyiz hakkı, Üye Devlette kişinin ikamet ettiği yerin veya iddia edilen ihlal iddiasının bulunduğu yerdeki bir düzenleyici otorite tarafından talep edilebilir.